Kancelarie współpracujące

Adwokat Joanna Szmyt – Brożek

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz stypendystka Wydziału Prawa University of Sheffield w Wielkiej Brytanii. W 2003 roku ukończyła aplikację adwokacką. W latach 1997 – 2007  pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w katedrze prawa międzynarodowego publicznego i zakładzie praw człowieka. Autorka publikacji z zakresu ochrony praw człowieka. Od kilku lat prowadzi szkolenia aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Adwokat Dorota Szmyt

Specjalizuje się w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego a także karnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku w 2005 roku. Już w trakcie odbywania aplikacji zatrudniona była na Wydziale Prawa i Administracji UG w Katedrze Prawa Cywilnego jako asystent. Obecnie nadal łączy praktykę adwokacką z pracą naukową.